Čeští medailisté na Štrbském plese 2023
Čeští medailisté na Štrbském plese 2023

Závodní NW se u nás teprve rozvíjí, ale v zahraničí se pořádají závody na výkonnostní úrovni už 15 let. Velké množství závodů se koná u našich severních sousedů v Polsku, kde už je spousta sportovních klubů. 

Závodí se v rychlosti chůze na dané trati. Závodník musí mít Nordic Walkig hole, s jinými holemi nesmí na trať. Závodní chůze má jasně daná pravidla, na která dohlíží traťoví rozhodčí. Rozhodčí závodníka upozorní na nedodržení techniky, někdy bílá karta, bez penalizací. Při závažnějším porušení techniky, nebo opakování porušení může rozhodčí udělit žlutou kartu. Za obdržené žluté karty je časové penalizace, která se liší podle délky tratě.

Za nebezpečné chování a za běh je udělovaná červená karta, která znamená diskvalifikaci.

Na některých závodech je udělována zelená karta, za skvělou techniku chůze.

Pravidla posuzování závodů Nordic Walking

NW je chůze se speciálními NW holemi. Ruce a nohy se pohybují střídavě

křižmo, jako při běžné chůzi, holemi se odtlačujeme šikmo vzad. Vždy jedna noha a špička protilehlé hole jsou v kontaktu se zemí. Letová fáze kroku není dovolena. Nejdůležitější prvky NW techniky mají hlavně zdravotní význam.


Nejdůležitější znaky techniky NW Přirozená práce dolní části těla:

  • přirozená práce dolní části těla
  • střídavá práce paží a nohou
  • pohyb paže vychází z ramene
  • ruka dokončuje pohyb za tělem, za linií kyčlí
  • paže pracují paralelně
  • před tělem dlaň svírá rukojeť hole, za tělem je dlaň otevřená. Otevírání dlaně probíhá na úrovni linie kyčle
  • holí se aktivně odtlačujeme od terénu pod ostrým úhlem šikmo vzad.

Nejdůležitější znaky správných NW holí:

  • rukojeť hole je opatřena tzv. rukavičkou, která umožňuje aktivní práci rukou a přenášení síly na hůl tlakem z otevřené dlaně
  • správná délka hole: Když při vzpřímeném držení těla postavíme hůl kolmo k zemi, tak mezi předloktím a paží je rovněž pravý úhel, tolerovaná odchylka je ± 10°

Pravidla závodu si můžete přečíst tady: pravidla závodů.